Sponsor i Romalt Aktivitetshal

 

Romalt Aktivitetshal er om noget blevet til et mødested for lokalbefolkningen i og omkring Romalt

og hallen summer af aktiviteter hele ugen, hvor ca. 350 personer hver dag har deres daglige gang.

Dertil kommer alle de gæster som besøger hallen til arrangementer, foredrag og andre events.

Ligeledes er Romalt Aktivitetshal den hal i Randers Kommune, som er mest udlejet.

Skal de ca. 90.000 mennesker årligt ikke se din virksomheds reklame? 

De mange mennesker og den store aktivitet i og omkring hallen, skaber nye muligheder som både

hallen, lokalbefolkningen og ikke mindst sponsorer i hallen kan drage nytte af.

Fra hjerte til hjerne

De senere år er sponsortendensen gået fra hjerte- til hjernesponsorater. Sponsorerne forventer at

få mere for deres sponsorkroner, og det er derfor nødvendigt, at det lokale foreningsliv betragter

et sponsorat som et samarbejde, fremfor en ”donation”.

Det har Romalt Aktivitetshal taget til efterretning, og er gået ind i kampen for at skabe "Value 

for Money" for vores sponsorer.

Lokale kunder venter på jer

Alle undersøgelser viser også at indgår man et samarbejde (sponsorat) med den lokale idrætsforening,

får sponsorerne adgang til en helt ny kundekreds, da de enkelte medlemmer er oftest loyale mod

dem der bakker op om det lokale idræstliv.